DIST Digital Storytelling

info@distproject.eu

descrierea proiectului

y2rc2b - w1xgkd - c44xfi - n6grjh - o1d7wb - gpsast - akvuaa - vw8ivk

DIST este un proiect finanțat prin programul ERASMUS +, Plan de Acțiune 2 “Cooperare pentru Inovare și Schimbul de bune practici” acțiunea “Parteneriat Strategic”, perioadă de desfășurare Septembrie 2015 – August 2018.

Antreprenoriatul este recunoscut ca factor de stimulare a creșterii economice și de creare a noi locuri de muncă. De asenenea, prin antreprenoriat se înființează noi agenți economici, locuri de muncă, se deschid noi piețe, se alimentează competențe și capacități.

Antreprenoriatului face economia mai competitivă și inovatoare fiind esențială în atingerea obiectivelor de a politicilor sectoriale europene. Comercializarea noilor idei îmbunătățește productivitatea și stimulează bunăstarea. Fără locurile de muncă nou create de către agenții economici, creșterea medie a ocupării forței de muncă din Europa va atinge un prag negativ. Din acest motiv, printre principalele recomandări ale Comisiei Uniunii Europene – Antreprenoriat 2020 Planul de Acțiune (2012), este de a promova educația și formarea antreprenorială.

Cu toate acestea, în UE asimilarea și eficacitatea educației antreprenoriale în școlile profesionale europene este încă departe de a fi pe deplin satisfăcătoare. Acest lucru se datorează în principal lipsei de materiale adecvate și lipsa de competențe în formatori.

Cadrul European privind competențele-cheie din 2006, definește spiritul de inițiativă și antreprenoriatul ca abilitatea unei persoane, de a transforma ideile în fapte. Aceasta include creativitatea, inovația și asumarea riscurilor, precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte cu scopul de a atinge obiectivele. Beneficiile educației antreprenoriale nu se limitează doar la stimularea start-up-urilor, inițiativelor inovatoare și noilor locuri de muncă.

Antreprenoriatul este o competență pentru toată lumea, ajutând oamenii să fie creativi și siguri pe sine.

Povestea Digitală (Digital Storytelling) este procesul prin care persoanele implicate își împartășesc experiența și ideile cu alte persoane. Aceasta vine de la “Storytelling”(„A povesti”), fiind de asemenea, un mediu pentru împărtășirea experienței și interpretare ei, oferind conținutul și semnificația printr-o poveste pentru public. Această abordare a apărut odată cu dezvoltarea tehnicilor de producție media, acestea permițând participanților șă își împărtășească poveștile lor prin sisteme de distribuție electronică și Internet.

DIST promoveză utilizarea inovatoare a narațiunii digitale pentru:

  1. răspândirea spiritul de inițiativă și spiritul antreprenorial în rândul șomerilor;
  2. susținerea antreprenorilor în vederea înființării noilor afaceri;
  3. susținerea antreprenorilor pentru a îmbunătăți performanța lor.

Obiective și metodologie

Proiectul DIST își propune să promoveze spiritul de inițiativă și antreprenoriat (SIA) prin creșterea educație antreprenoriale și formarea pe baza metodologiei. Povestea digitală este folosită în multe domenii de cercetare și intervenție (învățământ, organizare, politică, divertisment, …). Povestirea este modul normal de gândire uman: prin intermediul micro-narativ oameni dau sens evenimentelor din viață și își împărtășesc acțiunile cu alții.

Povestirea este foarte eficientă deoarece reunește rațional și emoțional, provocând identificarea și emulația ascultătorilor. Creșterea și difuzarea omniprezentă prin web, face posibilă extinderea poveștii digitale, în formare și domeniul educațional.

Instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului DIST put fi utilizate în mod direct de la distanță, de către grupurile țintă, și mediată de către formatori prin abordarea formării față în față.