DIST Digital Storytelling

info@distproject.eu

partenerii

y2rc2b - w1xgkd - c44xfi - n6grjh - o1d7wb - gpsast - akvuaa - vw8ivk

Consortiul este format din 6 parteneri europeni din 4 țări europene diferite. Este un amestec bogat de organizații VET, organizații care sprijină și care reprezintă antreprenori, o universitate cu un departament de cercetare și dezvoltare SIA și o asociație de cercetare specializată în povestire. Consorțiul dă glas unei game largi de diferite părți interesate active în sectorul antreprenoriatului și se asigură că rezultatele vor fii accesibile unui public larg din Europa.

ASEV

ASEV a fost creat în 2002, cu un capital public-privat mixt de către municipalități și partenerii sociali din districtul Empolese Valdelsa, pentru a promova dezvoltarea economică, culturală și socială a zonei. ASEV este recunoscut în formarea profesională cât și ca centru de orientare în carieră. Activitățile sale includ, de asemenea planificarea și gestionarea cursurilor și activităților legate de studii superioare; servicii de promovare a ocupării forței de muncă, în cooperare cu PES locale; colaborare cu școlile locale în activități de educație și de formare a cadrelor didactice.

ASEV gestionează un Centru intercultural care organizează cursuri de limba italiană ca limbă secundară, formarează profesori în probleme interculturale, integrează imigranți, realizează cercetari în domeniul imigrației, mediază conflicte interculturale. Principalul angajament ASEV, este de a crește gradul de conștientizare a activităților teritoriale, contribuie la îndeplinirea cerințelor întreprinderilor de inovare și asigura o cooperare esențială în acest scop.

În ultimii ani, ASEV a promovat numeroase proiecte și inițiative adresate nevoilor întreprinderilor, printr-o colaborare cu parteneri privați și publici. Această activitate a extins și consolidat personalul ASEV precum și implicarea experților regionali și naționali în mai multe domenii. ASEV promovează planurile strategice, împreună cu organizații cheie private și publice cum ar fi CNR din Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna din Pisa, Universitățile din Florența și Siena.

Serviciile oferite de ASEV pentru întreprinderi sunt următoarele:

  • Analiza îndemânării personalului și evaluarea nevoilor de formare a personalului, astfel încât să organizeze cursuri adaptate. Cursurile pot fi organizate la sediul ASEV sau la sediul companiei. În 2014 ASEV a organizat 18 cursuri de EFP pentru un total de 220 de participanți.
  • Informații privind fondurile publice disponibile pentru IMM-uri la nivel regional, național, UE.
  • Suport pentru folosirea de tehnologii avansate. ASEV gestionează Centrul Regional de Inovare în domeniul nanotehnologiilor care implică 300 de companii.
  • Suport pentru marketing internațional (în cooperare cu Asociația Promo Firenze gestionat de Camera de Comerț din Florența).
  • Formarea profesională a personalului fară loc de muncă pentru angajarea în companii. În 2014 ASEV a organizat 64 de cursuri cu 800 de participanți.

ASEV are un departament axat pe proiecte și cooperarea europeană și dobândind o experiență temeinică în proiecte europene.

ULO

Universitatea din Lodz (ULO) este una dintre cele mai mari instituții de învățământ superior din Polonia. Fondata în 1945 are în prezent peste 2500 de cadre didactice (din care peste 1200 sunt deținători de doctorat). Numărul de studenți este de peste 40000. Cercetarea și predarea se efectuează la 12 facultăți și institute de cercetare inter-facultate și inter-disciplinare. Cooperarea internațională a fost prioritară în politica de dezvoltare a Universității.

În cadrul acestui proiect ar fi fost implicate următoarele departamente:

– Facultatea de Management din cadrul Universității din Lodz (UOL);

– Oficiul Educațional de Proiecte internaționale;

Facultatea de Management din cadrul Universității din Lodz (UOL) este una dintre cele mai mari scoli de afaceri din Europa Centrală, oferind o gamă largă de cursuri de licență, master, doctorat și studii de MBA (în prezent 6500 elevii iau parte la toate formele de învățământ). Potențialul Facultății de Management include 150 de membri ai personalului (inclusiv 80 Ph.D, 30 D.Sc. și 10 profesori).

Principalele domenii de cercetare pentru Departamentul de antreprenoriat și politică industrială ale Facultății de Management include aspecte legate din următoarele domenii de activitate: tendințele pieței forței de muncă și îndemânare are nevoie de metodologii de analiză, Antreprenoriat și dezvoltarea sectorului IMM, transformarea sistemică (în ceea ce privește Polonia și alte țări din Europa Centrală), Condiții pentru supraviețuire și dezvoltare a sectorului IMM – cercetarea comparativă, Economia sectorului IMM, restructurării industriei, consecințele economice ale integrării polonez cu progresul Uniunii Europene, Inovare, tehnice, tehnologice și organizatorice. Domeniul de aplicare al activităților departamentului și experiența sa este considerată ca un instrument valoros pentru proiect. Fiind o universitate, ULO are o experiență solidă în elaborarea planurilor de formare, identificarea și selectarea resurselor de formare, elaborarea de materiale didactice (inclusiv cursuri de e-learning), supravegherea și evaluarea cursurilor individuale de formare, precum și evaluarea impactului programelor de formare.

Biroul Internațional de Proiecte educaționale este o unitate special conceputa, responsabilă pentru managementul, asigurarea calității și valorificarea proiectelor internaționale desfășurate la universitate, oferind suport pentru personalul academic, care participă la programe educaționale. Colaborează cu Office Clearance care se ocupă cu probleme financiare și contabile în proiecte.

Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș

AOA este o asociație care furnizează programe de formare profesională și consultanță. Aceasta a fost constituită în anul 2003, și are în momentul de față 170 de companii membre, cu un număr 30.000 de angajați. AOA este situată în Pitesti, județul Argeă, Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia – România.

AOA promovează mijloace inovatoare de modernizare a resurselor umane și de dezvoltarea formării profesionale prin intermediul învățământului profesional, eLearning, ITC, dar, precum și metode formale.

De asemenea organizează evenimente de afaceri, târguri și expoziții, cursuri de formare/educaționale și servicii pentru angajați în vederea îmbunătățirii capacității lor de adaptare la schimbare. AOA promovează antreprenoriatul și inovația, fiind suport pentru auto-ocuparea forței de muncă și de afaceri start-up. Promovează transferul de cunoștințe și parteneriat al instituțiilor din sectorul de afaceri și educațional. Unul dintre obiectivele principale fiind reducerea decalajului dintre instituțiile de învățământ și comunitățile de afaceri și consolidare a dialogului, îmbunătățirea evoluția pieței de locuri de muncă în viitor.

Programele cheie ale organizației sunt menite să sprijine dezvoltarea profilului de afaceri orientate instituțiilor de învățământ, de exemplu promovarea proiectelor universitare de întreprindere-parteneriat.

AOA sustine promovarea transferului de inovare și noile tehnologii prin colaborarea directă cu Universități și IMM-urile din Rețeaua Națională de Inovare și Transfer Tehnologic.

În prezent, punere în aplicare proiecte împreună cu universități, centre de cercetare și firme pentru a transforma promova colaborarea dintre companii și instituțiile de învățământ.

CECOT

CECOT este o asociație antreprenorială din mai multe sectoare economice. Ea a fost fondată în 1978 și este integrată cu 38 bresle și asociații de afaceri.

Rolul nostru este de a reprezenta bresle membre și interesele asociații și extinde influența în sectorul public și instituțiile sociale. Acesta oferă, direct sau indirect, cele mai avansate servicii și consiliere profesională pentru consolidarea competitivității companiilor asociate.

Scopul principal este de a promova activitățile, inițiativele sau idei originale, care contribuie la îmbunătățirea performanțelor de afaceri și creșterea economică. CECOT oferă cadrul ideal pentru a face o flexibilitate de afaceri și spiritul antreprenorial posibil. CECOT reprezintă 6.000 de companii membre asociate, 66.0000 companii reprezentate, în 38 de asociații de afaceri, 2 din domeniul de aplicare spaniolă și 13 din domeniul de aplicare catalană.

Prin zona sa de formare, CECOT ofera mai mult de 1.000 de cursuri și seminarii anuale, care au mai mult de 6.500 de cursanți și mai mult de 30.000 de ore de formare.

Fundația Inovare CECOT (FCI) este ramura de CECOT care oferă servicii IMM din următoarele domenii:

Transfer de business:

Reempresa este o piață de transfer de afaceri, condusă și administrată de CECOT în Catalonia. Este un serviciu adresat:

  • întreprinzătorii mici și mijlocii care doresc să transfere activitatea.
  • antreprenorii care doresc să înceapă o afacere printr-o societate.

Reempresa a recomandat mai mult de 2.939 vânzători și 4.492 antreprenori, transferând 693 de companii, cu o investiție indusă de 35.636.672,77 €.

Am colaborat, de asemenea, cu Ministerul spaniol al Industriei, Muncii și energie în crearea pe piața spaniolă a transferului de afaceri.

FCI aparține rețelei Transeo lui, asociația europeană pentru transferul IMM-urilor.

Participăm la un proiect european de transfer de activitate numit EU4BT interiorul FP7 & CIP programul 2007-2013.

Consultanță antreprenorială: De asemenea, oferim consiliere antreprenorilor care doresc să creeze o nouă companie și auto-angajatori. Anul trecut (2015) au fost consiliați 282 din care 156 antreprenori.

Proiecte internaționale: Am participat la mai multe proiecte din diferite apeluri: Programul de învățare pe tot parcursul vieții, al 7-lea program-cadru pentru programul Med, Erasmus +.

Rețeaua BANC: Suntem fondatori ai rețelei Catalan Business Angels, o instituție privată care are drept scop punerea în contact investitorilor privați cu antreprenorii care caută fonduri.

Avem ca experiență de asemenea, promovarea cooperării între antreprenori și între antreprenori și IMM-uri.

CDi Manager

CDi Manager, o entitate cu scop special de Federmanager (repres Italia-Fed. 180000 Manageri) opereaza in Executive Search și poziționate printre liderii italieni ai managementul timpului. H.Q. în Florența are o rețea extinsă, cu 25 de birouri operative regionale incluse Milano Torino și Roma. Serviciul este prevăzut cu contoare amplasate în Confindustria sau Camerele de Comerț, unde companiile pot solicita gratuit verificarea.

CDi Managerul deține cea mai mare baza de date cu zeci de mii manageri calificați care lucrează în companii mari și mijlocii. Președintele Roberto Ciardi – CEO Federico Sacchi.

Asociația Pratika

Asociația Pratika a fost fondată în 2001 și este o asociație de promovare socială. Acesta are aproximativ 40 de voluntari activi și membri aproximativ 60 în fiecare an.

Spațiile de lucru predominante sunt: ​​orientare școlară și profesională, abandonul, formarea consilierilor de carieră, drepturi cetățenești, studiu și contexte de viață, violențe școlare și hărțuire homofobă.

În ultimii cinci ani de asociere Pratika a participat, in calitate de coordonator sau partener în aproximativ 15 de proiecte naționale sau regionale pe an și a avut un raport anual mediu de aproximativ 600 de elevi.

În ultimii ani am aprofundat cunoștințele despre problemele legate de recuperarea abandonului, identitatea de gen și a metodologiilor narative puse în aplicare pentru orientare.

Pratika este lider în Italia în domeniul metodologiei de orientare în carieră, în funcție de povestiri, aplicat, de asemenea, în formarea profesională pentru recuperarea de competențe de bază la subiecții care au abandonat școala înainte de sfârșitul învățământului obligatoriu.

Cu privire la aspectele menționate mai sus, am produs o bibliografie extinsă de aproximativ 30 de publicații. La fiecare doi ani de asociere Pratika organizează conferința bianuală de orientare profesională narativă, iar cea din 2015 va fi a 5-a ediție.

În Toscana, profilul regional al “orientării în carieră” se bazează pe modelul propus de Pratika. Am efectuat până în prezent 6 ediții ale unui curs de formare pentru această ocupație cu 120 de participanți. Din anul 2006 suntem numiți oficial ca un nod al Rețelei Naționale de diseminare a Centrului Național de Resurse pentru Orientare Profesională (Euroguidance).