DIST Digital Storytelling

info@distproject.eu

grupy docelowe

y2rc2b - w1xgkd - c44xfi - n6grjh - o1d7wb - gpsast - akvuaa - vw8ivk

Z projektu będą mogły korzystać następujące główne grupy docelowe:

  1. osoby bezrobotne, potencjalni przedsiębiorcy, obecni przedsiębiorcy chcący zwiększyć swoje poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości,
  2. trenerzyszkolenia i doskonalenia zawodowego chcącydoskonalić swoje umiejętności
    w generowaniu poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości wśród swoich uczniów,
  3. organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz organizacje wspierające obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców: stowarzyszenia pracodawców, decydenci związani
    z przedsiębiorczością, naukowcy z tej dziedziny, itp.