DIST Digital Storytelling

info@distproject.eu

y2rc2b - w1xgkd - c44xfi - n6grjh - o1d7wb - gpsast - akvuaa - vw8ivk

Projekt

dist_partner

DIST –  Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship (Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe) to projekt finansowany przez program ERASMUS +, Działanie Kluczowe 2 “Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” Działanie “Strategiczne partnerstwo”, który rozpoczął się we wrześniu 2015 roku i zakończy się sierpniu 2018 r.

Przedsiębiorczość jest rozpoznawana jako siła napędowa wzrostu gospodarczego
i tworzenia miejsc pracy. Tworzy nowe przedsiębiorstwa  i miejsca pracy, otwiera nowe rynki oraz kształtuje nowe umiejętności i możliwości. Przedsiębiorczość sprawia, że gospodarka staje się bardziej konkurencyjna i innowacyjna, i ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów kilku europejskich polityk sektorowych.

Read more…  • partner_asev
  • uni_lodz
  • aoa
  • pratika
  • fci
  • cdi